Društvo ekonomista Beograda je strukovna organizacija u oblasti ekonomske prakse i nauke. Društvo je osnovano 1932. godine i okuplja sve one koji svojim radnim angažmanom učestvuju u poslovnom životu…. Cilj društva je da razvija i promoviše ekonomsku nauku i struku i istraživački i profesionalnu etiku.

Redovne aktivnosti Društva su:

– Prolećno i jesenje savetovanje Društva ekonomista Beograda

Regionalni razvoj  Srbije: pre, za vreme i posle krize (21 i 22. juni 2013) 

– Naučni skupovi, okrugli stolovi, paneli i sl.

– izdavanje kvartalnog časopisa “Ekonomski vidici” kategorisanog kao stručni časopis kod Ministarstva nauke (kategorija M53) koji izlazi već 18 godina.

Društvo ekonomista Beograda 
Kneza Miloša 10, Beograda
tel: +381 11 3230120
office@deb.org.rs > drustvoekonomistabg@gmail.com 

Leave a Reply